Osmolalitet

prod_flaskastor

BAKGRUND

Med osmolalitet avses koncentrationen av lösta partiklar som bidrar till lösningens osmotiska tryck, fryspunktsnedsättning, kokpunktsförhöjning m.m. Partiklarnas art, vikt eller laddning saknar betydelse i detta sammanhang. Osmolaliteten mäts i mosm/kg vatten. Tidigare användes begreppet osmolaritet varmed avses antalet partiklar/ liter lösning. I utspädda lösningar som t.ex kroppsvätskor är skillnaden mellan osmolalitet och osmolaritet obetydlig.
Ju lägre osmolalitetsvärde en sportdryck har, desto snabbare lämnar drycken magsäcken, och energi och vatten kan effektivt tas upp i tarmen.

SPORTDRYCK
Sportdryckers osmolalitet beror därför av koncentrationen lösta partiklar, t. ex. salter, aminosyror och källan till kolhydrater. Kranvattnets osmolalitet rör sig kring 5-15 mOsm/kg beroende på vattnets hårdhet.

En av Vitargokolhydratens styrkor är dess låga osmolalitet. Vanligt förekommande kolhydrater i sportdrycker är dextros(glukos), fruktos, stärkelsesirap, socker och maltodextrin, och dessa ger väsentligt högre värden än Vitargo.

Läs mer om detta i pdf:en nedan.

Vitargo vs…