Personuppgiftspolicy

De personuppgifter som du lämnar till Vitargo.se hanteras med största respekt. Vårt sätt att samla och lagra information följer Personuppgiftslagen, SFS 1998:204. Lagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU.
 

Vår PSP (Payment Service Provider) som är Klarna, uppfyller kraven för PCI DSS.
Personuppgifterna skyddas mot externa intrång.
Som kund har du rätt att begära utdrag av registrerade uppgifter.
Som kund har du rätt att begära ändring av registrerade uppgifter.
Som kund har du rätt att begära att uppgifterna raderas.

Vitargo.se medverkar ej till att skicka s.k. SPAM. Som kund till oss kan du få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation du initierar. Du kan även få e-post, sms eller annan direktreklam med information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation. E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som inte är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer ej. Vid automatiskt utskick kan du som kund enkelt avregistrera dig via en länk i e-postmeddelandet. Det kan ske utan att du som kund måste göra en inloggning eller liknande.

Vitargo.se förbinder sig att inte på något sätt lämna ut eller sälja vidare de personuppgifter som vi hämtar från våra kunder. Vi samlar bara in den information som vi behöver för att kunna behandla din order, och informationen används bara av oss själva, samt de partner vi använder för att kunna genomföra köpet. Exempel på partners är PSP (Payment Service Provider) och Kreditgivare samt banker. I Vitargo.se fall Klarna samt respektive bank.