Osmolalitet

BAKGRUND

Med osmolalitet avses koncentrationen av lösta partiklar som bidrar till lösningens osmotiska tryck, fryspunktsnedsättning, kokpunktsförhöjning m.m. Partiklarnas art, vikt eller laddning saknar betydelse i detta sammanhang. Osmolaliteten mäts i mosm/kg vatten. Tidigare användes begreppet osmolaritet varmed avses antalet partiklar/ liter lösning. I utspädda lösningar som  t ex kroppsvätskor är skillnaden mellan osmolalitet och osmolaritet obetydlig.
Ju lägre osmolalitetsvärde en sportdryck har, desto snabbare lämnar drycken magsäcken, och energi och vatten kan effektivt tas upp i tarmen.

 

SPORTDRYCK

Sportdryckers osmolalitet beror därför av koncentrationen lösta partiklar, t ex salter, aminosyror och källan till kolhydrater. Kranvattnets osmolalitet rör sig kring 5-15 mOsm/kg beroende på vattnets hårdhet.

En av Vitargokolhydratens styrkor är dess låga osmolalitet. Vanligt förekommande kolhydrater i sportdrycker är dextros (glukos), fruktos, stärkelsesirap, socker och maltodextrin, och dessa ger väsentligt högre värden än Vitargo.

 

 

 

VITARGO VS ANDRA SPORTDRYCKER  


Vitargo, unik patenterad kolhydrat har i kliniska studier vid Karolinska Institutet visats vara överlägsen vanliga sportdryckskolhydrater vad gäller:
 
INLAGRING AV GLYKOGEN (ÅTERLADDNING) Vitargo®> 70% SNABBARE 
PASSERING AV MAGSÄCKEN  Vitargo®> 80% SNABBARE   

 

Varför är Vitargo bättre än andra sportdryckskolhydrater? 

Här kan du läsa om Vitargokolhydratens låga osmolalitet, ja vad betyder osmolalitet egentligen? Här finns tabeller som beskriver olika sportdryckskolhydraters snabbhet ut i blodet mm.
 

Många idrottsmän har någon gång råkat ut för magstarka erfarenheter av sportdrycker i samband med tävling. Vad menar vi med detta? Jo, som bekant räcker det inte bara med vätsketillförsel under längre aktiviteter utan energi i form av kolhydrater måste tillföras. Valet av kolhydrat kan vara avgörande om man vill prestera sitt yttersta och slippa en mage som krånglar. Väljer man kolhydrater som är långt nedbrutna som t. ex. socker eller glukossirap är chansen stor att man får magproblem. Väljer man däremot kolhydrater som påminner om stärkelse i strukturen, som Vitargo, har man gjort ett vinnande val.   

 

Tabell på olika kolhydratkällors medelmolekylvikt (storlek)

Kolhydratkälla              Molekylvikt
Stärkelse                        >250 000 000
Vitargo                           500 000 - 700 000
Maltodextrin                   1 000 - 10 000
Stärkelsesirap                 250 - 1 000
Dextros                          180

 

För att förklara detta på ett enkelt sätt är det så att ju mer nedbruten en stärkelse är (t ex socker, stärkelsesirap), desto högre osmolalitet har den i vattenlösning. Osmolaliteten påverkar magtömningshastigheten på så vis att en hög osmolalitet ger en långsammare tömningshastighet. Lösningar som har lägre osmolalitet än blod kallas hypotona. Ju mera hypoton en lösning är desto snabbare passerar den magsäcken ner i tarmen där energiupptaget sker. Det är också troligt att låg osmolalitet ger en positiv "pump" in i blodbanan.

 
Vitargo har marknadens lägsta osmolalitet vilket ger en ultra-hypoton lösning (dryck).
 
Vitargo ger minimal risk för magproblem och är det vinnande valet i jakt på snabb energi!

 

Osmolalitetstabell  

Sportdryck 5 %-ig lösning 10 %-ig lösning 15 %-ig lösning
Vitargo Carboloader 11 24 39
Maxim Original 48 100 165
Enervit G Sport 230 473  
Powerbar Perform. Sports drink 251 540  
Isostar Long Energy 89 181 306
Vitargo +Electrolyte 30 69    
Vitargo Post   41   
MAXIM Electrolyte   301    

Blodplasma har en osmolalitet på ca 280-330 mOsm/kg.

Osmolalitet anges i mOsm/kg

 

 

Osmolalitetsmätningar i bruksblandning 

Sportdryck 10 %-ig lösning Bruksblandning
Vitargo Carboloader 24 ca 15-20 z
Vitargo +Electrolyte 69 60 *
Vitargo Post 41 51 x
MAXIM Electrolyte 301 205 y

Osmolalitet anges i mOsm/kg.

z beroende på hur mycket vatten du späder med, ca 7 dl - 9 dl.

* 70 g pulver löst i 700 ml vatten

x 75 g pulver löst i 500 ml vatten

y 60 g löst i 750 ml vatten

 

Sportdryckspulvret löstes i avjoniserat vatten. Detta för att kranvattens hårdhet varierar och kan påverka osmolaliteten med ca 5-15 enheter. Rekommenderad kolhydratkoncentration i lösning vid aktivitet är 5-8 %. Notera att Vitargo vid 15 %-ig lösning har lägre osmolalitet än Maxim Original vid 5 %-ig lösning.

 

Vi summerar: Ordet OSMOLALITET beskriver just hur snabbt en lösning passerar magsäcken. Är osmolaliteten låg sker en snabb passage, är osmolaliteten hög sker en långsam passage. Osmolaliteten är koncentrationsberoende, dvs. vanliga kolhydratlösningar rekommenderas på grund av sina kemiska egenskaper att inte överstiga 5-8 % pga att osmolaliteten då antar för höga värden.
Vitargo har vid 5 %-ig lösning osmolalitetsvärdet 11 som är mycket lågt. Detta innebär att man kan dricka en mer koncentrerad kolhydratlösning utan att få problem med magen om man väljer Vitargo som kolhydratkälla, med andra ord, du får i dig mer energi per dl drucken vätska. Jämför i tabellen ovan, 

15 %-ig Vitargo Carboloader (39) har fortfarande lägre osmolalitetsvärde än 5 %-ig Maxim Original (48).

 

Exempel: Vid skidåkning i kyla behöver man mycket energi, men kanske mindre vätska. Med Vitargo kan du öka koncentrationen med kolhydrater, dvs. mer energi per dl.
En 18 % Vitargoblandning ger 3 gånger mer energi per dl, men är fortfarande mer skonsam för magen. Att blanda starkare blandningar av Vitargo är betydligt effektivare än att t ex använda sig av gel, som ofta består av koncentrerade sockerarter.
 

Vätskeintag under idrottsaktivitet rekommenderas med 1,5-2 dl vätska var 10:e minut. Då gäller det verkligen att denna vätska töms från magsäcken annars kommer magen snart att bli som en ballong med uppkastningar som följd.